Jak dobře znáš Denise TV

ID54742 Jak se jmenuje(jí) jeho sourozenec(ci)?

ID54750 Točil Drow my life?

ID54737 Jak se doopravdy jmenuje?

ID54748 Má fotky s brýlemi?

ID54741 Kolik má sourozenců?

ID54743 Má přítelkyni?(2019)

ID54745 Kdy má Denis TV narozeniny?

ID54747 Co má na merchi?

ID54744 Jak se jeho přítelkyně jmenuje? (2019)

ID54738 Jaké má zvíře(ata)? ( 2019)