Jak dobře znáš Denise TV

ID54745 Kdy má Denis TV narozeniny?

ID54738 Jaké má zvíře(ata)? ( 2019)

ID54739 Jak se jmenuje(jí) jeho zvíře(ata)?

ID54749 Má tetování?

ID54743 Má přítelkyni?(2019)

ID54751 Má v uchu tunel?

ID54747 Co má na merchi?

ID54740 Má sourazence?

ID54741 Kolik má sourozenců?

ID54737 Jak se doopravdy jmenuje?