pravo 1

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54776 Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v SR vykonáva

ID54785 Dodávateľ je

ID54783 Spotrebiteľskou zmluvou je

ID54778 Finančné právo je:

ID54781 Vlastnícke právo

ID54790 Susedské práva

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o