pravo 1

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o

ID54778 Finančné právo je:

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54784 Spotrebiteľ je

ID54782 Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká

ID54780 Do kategórie majetkových práv zaraďujeme

ID54776 Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v SR vykonáva

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú

ID54786 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách nie sú