Dějepis- Mezopotámie

ID54970 Chodili...

ID54956 Potom rozpad...... Jaké země se mezi tím vystřídali?

ID54953 Co znali za kov?

ID54971 K mytí

ID54968 Bohatí jedli.....

ID54964 Základ stravy

ID54957 Nejznámější panovníci...

ID54965 Chudí jedli....

ID54963 Spalo se na......

ID54972 Byl tento test lehký??