Dějepis- Mezopotámie

ID54956 Potom rozpad...... Jaké země se mezi tím vystřídali?

ID54971 K mytí

ID54952 Příchod Sumerům

ID54954 Čeho měli nedostatek?

ID54963 Spalo se na......

ID54966 Drobní rolníci jedli....

ID54961 Kvalitnější cihly byly......

ID54969 Oblečení se vyrábělo z

ID54968 Bohatí jedli.....

ID54962 Okna byla.....