Dějepis- Mezopotámie

ID54953 Co znali za kov?

ID54956 Potom rozpad...... Jaké země se mezi tím vystřídali?

ID54967 Oblíbené byly.....

ID54966 Drobní rolníci jedli....

ID54969 Oblečení se vyrábělo z

ID54958 Jak zněl Chamurapiho zákoník?

ID54971 K mytí

ID54961 Kvalitnější cihly byly......

ID54965 Chudí jedli....

ID54959 Domy prostých lidí se stavěly z......