Dějepis- Mezopotámie

ID54961 Kvalitnější cihly byly......

ID54966 Drobní rolníci jedli....

ID54960 Cihly se vyráběli z...

ID54964 Základ stravy

ID54952 Příchod Sumerům

ID54957 Nejznámější panovníci...

ID54955 První král který sjednotil Zemi?

ID54969 Oblečení se vyrábělo z

ID54958 Jak zněl Chamurapiho zákoník?

ID54972 Byl tento test lehký??

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.