Dějepis- Mezopotámie

ID54968 Bohatí jedli.....

ID54965 Chudí jedli....

ID54972 Byl tento test lehký??

ID54953 Co znali za kov?

ID54963 Spalo se na......

ID54952 Příchod Sumerům

ID54959 Domy prostých lidí se stavěly z......

ID54955 První král který sjednotil Zemi?

ID54970 Chodili...

ID54954 Čeho měli nedostatek?