Dějepis- Mezopotámie

ID54966 Drobní rolníci jedli....

ID54963 Spalo se na......

ID54958 Jak zněl Chamurapiho zákoník?

ID54954 Čeho měli nedostatek?

ID54953 Co znali za kov?

ID54961 Kvalitnější cihly byly......

ID54965 Chudí jedli....

ID54970 Chodili...

ID54955 První král který sjednotil Zemi?

ID54968 Bohatí jedli.....