Krytosemenné rostliny

ID5944 Jaké jsou znaky dvouděložných rostlin?

ID5940 Jaká čeleď má jako květenství úbor?

ID5942 Co mají společného tabák a durman?

ID5945 Na co se používá dřevo buků?

ID5936 Jak nazýváme plod dubu?

ID5938 Které rostliny z uvedených patří mezi hluchavkovité?

ID5939 Co se konzumuje u brambor?

ID5947 Kam zařazujeme rýže setou?

ID5941 Jakým rokem kvetou rostliny miříkovité?

ID5946 V jakém oboru se využívá atropin rulíku zlomocného?