zkouska z ekologie varianta 3

ID55119 C, O, N, P a S jsou zahrnovány mezi Biogenní prvky, ale nejde o makroživiny Biogenní prvky, též makroživyny C, O, N, P a S jsou uvolňovány v podobě tepla

ID55129 Konvergence představuje proces

ID55089 Kyslík O2

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55096 Primární sukcese popisuje

ID55131 Vyberte pouze kladné interakce

ID55114 Společné hnízdění více druhů ptáků, nebo soužití více druhů živočichů nazíváme

ID55084 Optimální podmínky pro život jsou takové, za nichž

ID55091 Disturbance je

ID55124 Expanze areálu popisuje nádlednou situaci