zkouska z ekologie varianta 3

ID55094 Areálem druhu označujeme

ID55112 Alogení sukcese je řízena vnějším fyzikálním faktorem, který nemá původ v tomto společenstvu relativně rychlým procesem nástupu druhů v určeném okolí vnitřním faktorem, který má původ ve společenstvu určitého druhu

ID55095 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55110 Sukcese je

ID55087 Mezi K-stratégy patří

ID55129 Konvergence představuje proces

ID55113 Klimatickými klimaxy jsou v ČR okolo 300 m.n.m. přechodové pásmo doubrav a bučin alpinská vegetace habřiny

ID55122 Globární biodiverzida udává/popisuje

ID55096 Primární sukcese popisuje