zkouska z ekologie varianta 3

ID55126 Druh s disjunktním areálem

ID55084 Optimální podmínky pro život jsou takové, za nichž

ID55095 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID55121 Klimatickými klimaxy jsou

ID55096 Primární sukcese popisuje

ID55114 Společné hnízdění více druhů ptáků, nebo soužití více druhů živočichů nazíváme

ID55104 Konzumenti jsou zejména

ID55100 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID55131 Vyberte pouze kladné interakce

ID55087 Mezi K-stratégy patří

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.