zkouska z ekologie varianta 3

ID55126 Druh s disjunktním areálem

ID55110 Sukcese je

ID55124 Expanze areálu popisuje nádlednou situaci

ID55091 Disturbance je

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55111 Jako endemit označujeme

ID55113 Klimatickými klimaxy jsou v ČR okolo 300 m.n.m. přechodové pásmo doubrav a bučin alpinská vegetace habřiny

ID55131 Vyberte pouze kladné interakce

ID55108 Zvonovitý tvar věkové pyramidy předpovídá

ID55125 Teorie metapopulační dinamiky