zkouska z ekologie varianta 3

ID55106 Princip samoředění popisuje

ID55128 Rozdíl mezi aleopatickou a sympatrickou specializací spočívá

ID55122 Globární biodiverzida udává/popisuje

ID55121 Klimatickými klimaxy jsou

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55098 Edafickými klimaxy jsou

ID55095 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID55100 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID55114 Společné hnízdění více druhů ptáků, nebo soužití více druhů živočichů nazíváme

ID55088 Teorie metapopulační dynamiky