zkouska z ekologie varianta 3

ID55125 Teorie metapopulační dinamiky

ID55131 Vyberte pouze kladné interakce

ID55092 Klimaxové bučiny ve fázi rozpadu se nachází v

ID55129 Konvergence představuje proces

ID55117 Z odraženého světla od země se zpět do vesmíru vrací

ID55124 Expanze areálu popisuje nádlednou situaci

ID55100 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID55130 Populace uchycená ve společenstvu prochází těmito fázemi

ID55091 Disturbance je

ID55113 Klimatickými klimaxy jsou v ČR okolo 300 m.n.m. přechodové pásmo doubrav a bučin alpinská vegetace habřiny