zkouska z ekologie varianta 3

ID55121 Klimatickými klimaxy jsou

ID55089 Kyslík O2

ID55127 Za primární producenty ve společenstvo jsou označovány

ID55088 Teorie metapopulační dynamiky

ID55087 Mezi K-stratégy patří

ID55086 Za poikilotermní považujeme

ID55129 Konvergence představuje proces

ID55101 Mezi ektorermní (= exotermní) organismy řadíme všechny živočichy ptáky a savce ryby, obojživelníky a plazy

ID55119 C, O, N, P a S jsou zahrnovány mezi Biogenní prvky, ale nejde o makroživiny Biogenní prvky, též makroživyny C, O, N, P a S jsou uvolňovány v podobě tepla

ID55108 Zvonovitý tvar věkové pyramidy předpovídá