zkouska z ekologie varianta 3

ID55101 Mezi ektorermní (= exotermní) organismy řadíme všechny živočichy ptáky a savce ryby, obojživelníky a plazy

ID55088 Teorie metapopulační dynamiky

ID55089 Kyslík O2

ID55129 Konvergence představuje proces

ID55085 Oxidací organických uhlíkatých látek je energie

ID55094 Areálem druhu označujeme

ID55119 C, O, N, P a S jsou zahrnovány mezi Biogenní prvky, ale nejde o makroživiny Biogenní prvky, též makroživyny C, O, N, P a S jsou uvolňovány v podobě tepla

ID55127 Za primární producenty ve společenstvo jsou označovány

ID55117 Z odraženého světla od země se zpět do vesmíru vrací

ID55083 Adaptace představuje proces

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.