zkouska z ekologie varianta 3

ID55096 Primární sukcese popisuje

ID55098 Edafickými klimaxy jsou

ID55132 Obrázek s vlaštovkami

ID55124 Expanze areálu popisuje nádlednou situaci

ID55107 Schelfordovým zákonem tolerance můžeme popsat

ID55118 Edafický klimaxy ČR jsou

ID55121 Klimatickými klimaxy jsou

ID55086 Za poikilotermní považujeme

ID55102 Ekologická suksece popisuje

ID55090 Teoretická nika je