zkouska z ekologie varianta 3

ID55084 Optimální podmínky pro život jsou takové, za nichž

ID55092 Klimaxové bučiny ve fázi rozpadu se nachází v

ID55124 Expanze areálu popisuje nádlednou situaci

ID55103 Biom představuje soubor všech živých organismů na Zemi oblast rozšíření druhů rozsáhlý ekosystém na úrovni klimatických pásů

ID55085 Oxidací organických uhlíkatých látek je energie

ID55110 Sukcese je

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55098 Edafickými klimaxy jsou

ID55119 C, O, N, P a S jsou zahrnovány mezi Biogenní prvky, ale nejde o makroživiny Biogenní prvky, též makroživyny C, O, N, P a S jsou uvolňovány v podobě tepla

ID55127 Za primární producenty ve společenstvo jsou označovány

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.