TEST 01/135

ID55620 napětí orientovaná ve směru příčném kolmo na svar způsobují

ID55615 svarová mezera tupého I-svaru je

ID55617 svařování trubek se skloněnou osou o 45 stupnu nahoru k vrcholu svaru má označení

ID55618 Koutový svár v poloze PA má podle čsn en iso 6947 pojmenování

ID55605 Nové lahve na argon jsou označen

ID55604 Čím se liší nové tlakové lahve pro dopravu plynů od starých tlakových lahví ?

ID55600 účelem normalizačního žíhání je

ID55619 před sestavou svarku kontrolujeme přípravu svarových ploch, která se řídí evropskou normu

ID55607 co je elektrický proud

ID55608 Jednotkou elektrického proudu je