TEST 01/135

ID55611 délka vyložení elektrody je

ID55614 co je podložení sváru

ID55615 svarová mezera tupého I-svaru je

ID55613 co je teplem ovlivněná oblast

ID55620 napětí orientovaná ve směru příčném kolmo na svar způsobují

ID55617 svařování trubek se skloněnou osou o 45 stupnu nahoru k vrcholu svaru má označení

ID55596 Surové železo se vyrábí:

ID55599 v číselné řadě oceli tříd 12 až 16 vyjadřuje čtvrtá číslice (viz čsn 42 0002)

ID55616 tupý svar v poloze vodorovně má označení podle čsn en iso 6947

ID55603 Označení ochraného plynu M za označením nárazové práce svarového kovu (viz. čsn en iso 14241-A) znamená, že byla použita

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.