TEST 01/135

ID55602 které dezoxidační prvky obsahuje ve větším možství svařovací drát pro svařování metodou MAG

ID55622 podstatou zkoušky rázem v ohybu je

ID55620 napětí orientovaná ve směru příčném kolmo na svar způsobují

ID55616 tupý svar v poloze vodorovně má označení podle čsn en iso 6947

ID55598 Číselné označení a názvy ocelí ke tváření podle čsn 42002 skládá:

ID55604 Čím se liší nové tlakové lahve pro dopravu plynů od starých tlakových lahví ?

ID55618 Koutový svár v poloze PA má podle čsn en iso 6947 pojmenování

ID55600 účelem normalizačního žíhání je

ID55612 při svařování vzad svírá osa hořáku se směrem svařování

ID55610 Zdroj svařovacího proudu s plochou charakteristikou udržuje při změnách zatížení