ZZVJ

ID55995 Jak dlouho po porodu klisna stává?

ID55992 Kdo nám dovoluje si na závodech sundat sako?

ID55993 Kolik zubů má klisna?

ID55990 Jak dlouho je klisna březí?

ID55989 Co je to valach?

ID55994 Jaká velikost bičíku je dovolena na skokových soutěžích?

ID55991 Jakou rukou se jezdci mijí na opracovišti či na jízdárně?