ZZVJ

ID55990 Jak dlouho je klisna březí?

ID55994 Jaká velikost bičíku je dovolena na skokových soutěžích?

ID55991 Jakou rukou se jezdci mijí na opracovišti či na jízdárně?

ID55989 Co je to valach?

ID55993 Kolik zubů má klisna?

ID55992 Kdo nám dovoluje si na závodech sundat sako?

ID55995 Jak dlouho po porodu klisna stává?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.