Jak dobře znáš Michaela jacksona.

ID56646 Kolik má Michael sourozenců

ID56658 Jak se jmenoval jeho šimpans?

ID56649 Kolik měl Michael plastik nosu?

ID56645 V kolika letech začal vystupovat Michael Jackson.

ID56653 Jak se jmenuje jeho nejstarší syn?

ID56654 Jak se jmenovala jeho dcera?

ID56648 Proč měl Michael bílou barvu kůže?

ID56657 Jak se jmenoval jeho nejlepší kamarád

ID56652 Kolik měl děti?

ID56651 Byl to vážně král plastik?