Jak dobře známe historii Prahy

ID5951 Který ze souboru korunovačních klenotů je nejstarší?

ID5952 Kdo zahájil stavbu Svatovítského chrámu?

ID5953 Kdy byla zahájemna stavba Svatovítského chrámu?

ID5949 Jak jinak je v nejstarších pramenech označována Praha?

ID5959 Který rok byla první historický známá povodeň v Praze?

ID5956 Kdy byl vydán zákaz vylevat nočníky z oken na ulici?

ID5957 Kdy měla Praha první vodovody?

ID5955 Jakou délku měly přibližně elektrické dráhy v roce 1948?

ID5960 Jak se dříve nazývala Čertovka?

ID5961 Kdy vznikla plovárna na Žofínském ostrově?