Jak dobře známe historii Prahy

ID5951 Který ze souboru korunovačních klenotů je nejstarší?

ID5959 Který rok byla první historický známá povodeň v Praze?

ID5952 Kdo zahájil stavbu Svatovítského chrámu?

ID5955 Jakou délku měly přibližně elektrické dráhy v roce 1948?

ID5954 Co bylo původně na místě Václavského náměstí?

ID5950 Kolik přibližně bylo Pražanů na počátku 17. století za císaře Rudolfa?

ID5961 Kdy vznikla plovárna na Žofínském ostrově?

ID5956 Kdy byl vydán zákaz vylevat nočníky z oken na ulici?

ID5960 Jak se dříve nazývala Čertovka?

ID5949 Jak jinak je v nejstarších pramenech označována Praha?