STUDENÁ VÁLKA

ID57067 8.Východní Německo se připojilo k SRN v roce:

ID57064 5.Atentát na J.F.Kennedyho proběhl:

ID57072 13.Evropské hospodářské společenství vzniklo v roce:

ID57063 4.Z bývalého Německa vzniklo:

ID57065 6.ES(mezi zeměmi západu) bylo:

ID57069 10.Tuzex byl obchod:

ID57066 7.Novým prezidentem v SSSR v roce 1985 se stal:

ID57071 12.V Kubě roku 1959 se stal kubánským vládcem:

ID57061 2.Korejská válka trvala mezi roky:

ID57062 3.Varšavská smlouva bylo vytvořena v roce: