Němčina rozkazy

ID57314 Opakuj

ID57312 Komm her je

ID57308 Lies je

ID57309 Mluv

ID57307 Přestaň

ID57301 Pojď už

ID57304 Das heft zu znamená

ID57310 Postav se

ID57313 Poslouchej

ID57302 Mach mit znamená