Hláskosloví

ID57315 Souhlásky se dělí na:

ID57326 Ve fonetickém přepisu se nesmí objevit:

ID57319 Ve kterém z následujících slov se nenachází dvojhláska?

ID57318 Slovo „knížky“ se foneticky přepíše jako:

ID57316 Slovo „změna“ má:

ID57325 Slovo „povědět“ obsahuje:

ID57320 K tomu, aby se dvě sousedící samohlásky mohly považovat za slabiku, musí splňovat následující pravidlo:

ID57324 Mezi souhlásky používané v češtině nepatří:

ID57317 Věta „Sejdeme se v pondělí, nebo ve čtvrtek?“ má:

ID57322 Následující verš „posla tvého vyštval fenami mne z hradu“ obsahuje: