Těhotenství a porod

ID47 V druhém trimestru je hlava dítěte stále větší než tělo. Je tato věta pravdivá?

ID56 Na konci druhého trimestru dítě váží okolo:

ID35 Vaječná buňak se po sestoupení do dělohy rozdělí na dvě poloviny. Co z nich vzniká?

ID32 Co splyne v jedu buňku při početí?

ID55 Na konci druhého trimestru dítě měří okolo:

ID51 Jaké orgány se v druhém trimestru vyvýjejí a zdokonalují?

ID38 V pátém až sedmém týdnu těhotenství je:

ID37 První trimestr je období:

ID31 Jak dlouho trvá těhotenstí?

ID36 Co je jasným (100%) a prokazatelným příznakem těhotenství?