Těhotenství a porod

ID37 První trimestr je období:

ID56 Na konci druhého trimestru dítě váží okolo:

ID58 Je možné aby dítě reagovalo na světlo a hlasy?

ID52 V druhém trimestru je dítě schopno uchopit a stisknout. Je tato věta pravdivá?

ID47 V druhém trimestru je hlava dítěte stále větší než tělo. Je tato věta pravdivá?

ID54 Dítě otvírá a zavírá ústa, ale nepolyká plodovou vodu. Je tato větá pravdivá?

ID35 Vaječná buňak se po sestoupení do dělohy rozdělí na dvě poloviny. Co z nich vzniká?

ID41 Čím má v prvním trimestru dítě propojené prsty?

ID32 Co splyne v jedu buňku při početí?

ID51 Jaké orgány se v druhém trimestru vyvýjejí a zdokonalují?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.