Lucemburkové

ID41050 Vyjmenujte stavby, které dal postavit Karel IV. ?

ID41047 Vyjmenujte Země Koruny české ?

ID41051 Datum založení Karlovy Univerzity ?

ID41045 V jakém příbuzenském vztahu byli: Karel IV. a Václav IV. ?

ID41046 V jakém příbuzenském vztahu byli Václav IV. a Zikmund Lucemburský ?

ID41044 V jakém příbuzenském vztahu byli: Jan Lucemburský a Karel IV. ?