Anatomie rostlin

ID77 List je složen z řapíku, čepele a žilnatiny. Je tato věta pravdivá?

ID87 Kde jsou uložena vajíčka?

ID62 Jak vypadá kolenchym?

ID82 Co je to kalich?

ID90 Co znamená cizosprašné opilení?

ID65 Co zajišťují meristemi?

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID76 Jakou funkci mají šlahouny?

ID74 Jaké jsou typy bylinných stonků?

ID72 Co zajišťují vegetativní orgány?