Anatomie rostlin

ID77 List je složen z řapíku, čepele a žilnatiny. Je tato věta pravdivá?

ID64 Co jsou to meristemi?

ID70 Co zajišťují Primární dělivá pletiva?

ID66 Co je to felogen?

ID90 Co znamená cizosprašné opilení?

ID67 Proč nemůže být Pokožka (trvalé pletiva - krycí) na kořenech?

ID79 Co jsou to Děložní listy?

ID61 Co je nepravé pletivo?

ID75 U jakých stromů můžeme nalézt vrcholičnaté větvení stonku?

ID80 U vstřícného postavení listů: