Anatomie rostlin

ID80 U vstřícného postavení listů:

ID86 Pestík se skládá z:

ID75 U jakých stromů můžeme nalézt vrcholičnaté větvení stonku?

ID74 Jaké jsou typy bylinných stonků?

ID89 Přeměnou květenství vznikne:

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID72 Co zajišťují vegetativní orgány?

ID65 Co zajišťují meristemi?

ID66 Co je to felogen?

ID63 Jak se rozdělují pletiva podle dělivosti buněk?