Anatomie rostlin

ID81 V květním lůžku je část stonku, která nese květ. Je tato věta pravdivá?

ID69 Co je to xylém?

ID89 Přeměnou květenství vznikne:

ID88 Když je rostlina jednodomá znamená to, že jsou oba typy květů na 1 rostlině. Je tato věta pravdivá?

ID74 Jaké jsou typy bylinných stonků?

ID90 Co znamená cizosprašné opilení?

ID76 Jakou funkci mají šlahouny?

ID71 Čím je nahrazen hlavní kořen u jednoděložních rostlin?

ID85 Jak se nazývá samčí rozmnožovací orgán?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.: