Anatomie rostlin

ID88 Když je rostlina jednodomá znamená to, že jsou oba typy květů na 1 rostlině. Je tato věta pravdivá?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID71 Čím je nahrazen hlavní kořen u jednoděložních rostlin?

ID73 Co je to uzlina?

ID62 Jak vypadá kolenchym?

ID79 Co jsou to Děložní listy?

ID68 Které je nejběžnější vodivé pletivo?

ID80 U vstřícného postavení listů:

ID72 Co zajišťují vegetativní orgány?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.