Anatomie rostlin

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

ID73 Co je to uzlina?

ID63 Jak se rozdělují pletiva podle dělivosti buněk?

ID68 Které je nejběžnější vodivé pletivo?

ID65 Co zajišťují meristemi?

ID66 Co je to felogen?

ID85 Jak se nazývá samčí rozmnožovací orgán?

ID76 Jakou funkci mají šlahouny?

ID77 List je složen z řapíku, čepele a žilnatiny. Je tato věta pravdivá?

ID89 Přeměnou květenství vznikne:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.