Anatomie rostlin

ID88 Když je rostlina jednodomá znamená to, že jsou oba typy květů na 1 rostlině. Je tato věta pravdivá?

ID75 U jakých stromů můžeme nalézt vrcholičnaté větvení stonku?

ID68 Které je nejběžnější vodivé pletivo?

ID63 Jak se rozdělují pletiva podle dělivosti buněk?

ID79 Co jsou to Děložní listy?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID85 Jak se nazývá samčí rozmnožovací orgán?

ID71 Čím je nahrazen hlavní kořen u jednoděložních rostlin?

ID65 Co zajišťují meristemi?