Anatomie rostlin

ID79 Co jsou to Děložní listy?

ID89 Přeměnou květenství vznikne:

ID66 Co je to felogen?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

ID72 Co zajišťují vegetativní orgány?

ID85 Jak se nazývá samčí rozmnožovací orgán?

ID70 Co zajišťují Primární dělivá pletiva?

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID64 Co jsou to meristemi?

ID62 Jak vypadá kolenchym?