Anatomie rostlin

ID75 U jakých stromů můžeme nalézt vrcholičnaté větvení stonku?

ID83 Zelené, kratší květní obaly se nazývají koruna. Je tato věta pravdivá?

ID77 List je složen z řapíku, čepele a žilnatiny. Je tato věta pravdivá?

ID89 Přeměnou květenství vznikne:

ID61 Co je nepravé pletivo?

ID90 Co znamená cizosprašné opilení?

ID76 Jakou funkci mají šlahouny?

ID67 Proč nemůže být Pokožka (trvalé pletiva - krycí) na kořenech?

ID73 Co je to uzlina?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.