Anatomie rostlin

ID63 Jak se rozdělují pletiva podle dělivosti buněk?

ID73 Co je to uzlina?

ID80 U vstřícného postavení listů:

ID74 Jaké jsou typy bylinných stonků?

ID75 U jakých stromů můžeme nalézt vrcholičnaté větvení stonku?

ID84 Když nejsou květní obaly rozlišené je to tzv.:

ID72 Co zajišťují vegetativní orgány?

ID85 Jak se nazývá samčí rozmnožovací orgán?

ID64 Co jsou to meristemi?

ID69 Co je to xylém?