Triviální názvy chemických sloučenin

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.