Triviální názvy chemických sloučenin

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39534 Co je zelená skalice?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.