Triviální názvy chemických sloučenin

ID39518 O jakou sloučeninu jde hovoříme-li o sanytru?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39519 Co je pálená megnézie?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39533 Pojmenujte triviálně chlorid rtuťnatý?