Triviální názvy chemických sloučenin

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39521 Co je vápenec?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39512 Jaký je triviální název pro kyselinu chlorovodíkovou?

ID39522 Jaké činidlo je dimethylglyoxin?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?