Triviální názvy chemických sloučenin

ID39521 Co je vápenec?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39519 Co je pálená megnézie?