Triviální názvy chemických sloučenin

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39533 Pojmenujte triviálně chlorid rtuťnatý?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?