Triviální názvy chemických sloučenin

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39519 Co je pálená megnézie?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?