Triviální názvy chemických sloučenin

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39521 Co je vápenec?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?