Triviální názvy chemických sloučenin

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

ID39534 Co je zelená skalice?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?