Triviální názvy chemických sloučenin

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39518 O jakou sloučeninu jde hovoříme-li o sanytru?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39535 Označte vzorec rajského plynu?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39519 Co je pálená megnézie?