Triviální názvy chemických sloučenin

ID39534 Co je zelená skalice?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39519 Co je pálená megnézie?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?