Triviální názvy chemických sloučenin

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.