Triviální názvy chemických sloučenin

ID39534 Co je zelená skalice?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39518 O jakou sloučeninu jde hovoříme-li o sanytru?

ID39514 Jak se triviálně říká dusičnanu stříbrnému?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?