Triviální názvy chemických sloučenin

ID39526 Jak se triviálním názvem pojmenovává bezvodý síran vápenatý?

ID39515 O jakou sloučeninu jde pokud mluvíme o minerálu cinabaritu?

ID39517 Jak se triviálně jmenuje dusičnan sodný?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39519 Co je pálená megnézie?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?