Triviální názvy chemických sloučenin

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39521 Co je vápenec?

ID39531 Jak se triviálně nazývá Hg2Cl2?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39534 Co je zelená skalice?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39522 Jaké činidlo je dimethylglyoxin?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?