První a druhá světová válka.

ID39537 Ve kterém roce začala první světová válka?

ID39542 Jak se nazývala smlouva mezi Sovětským svazem a Německem o neútočení, která byla přijata v začátcích Druhé světové války?

ID39538 Jak vznikla první světová válka?

ID39539 Kde se konala druhá světová válka?

ID39543 Jaká organizace vznikla koncem Druhé světové války?