Gravitační pole

ID42565 Gravitace je

ID42572 Stacionární družice

ID42575 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42568 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42571 Oběžná rychlost družice vzdálenější Zemi

ID42566 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí