Gravitační pole

ID42564 Radialni gravitační pole se také nazývá

ID42571 Oběžná rychlost družice vzdálenější Zemi

ID42572 Stacionární družice

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42566 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí

ID42562 Gravitační pole je

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s