Gravitační pole

ID42571 Oběžná rychlost družice vzdálenější Zemi

ID42562 Gravitační pole je

ID42572 Stacionární družice

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42567 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí přímo úměrně

ID42570 Planeta, ktera by byla v 10x větší vzdálenosti od Slunce nez Země, by měla oběžnou dobu

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42574 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s