Gravitační pole

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42574 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem

ID42572 Stacionární družice

ID42567 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí přímo úměrně

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42562 Gravitační pole je

ID42565 Gravitace je

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.