Gravitační pole

ID42566 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí

ID42565 Gravitace je

ID42574 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42575 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42570 Planeta, ktera by byla v 10x větší vzdálenosti od Slunce nez Země, by měla oběžnou dobu

ID42572 Stacionární družice

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem