Gravitační pole

ID42564 Radialni gravitační pole se také nazývá

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42570 Planeta, ktera by byla v 10x větší vzdálenosti od Slunce nez Země, by měla oběžnou dobu

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42576 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42572 Stacionární družice

ID42566 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí

ID42575 Míček byl vržen svisle vzhůru rychlostí 7m/s