Gravitační pole

ID42573 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42565 Gravitace je

ID42577 Při vrhu šikmém dohodíme nejdál pod úhlem

ID42562 Gravitační pole je

ID42574 Z výšky 20m bylo vrženo vodorovně těleso rychlostí 20 m/s

ID42572 Stacionární družice

ID42569 Planety obihaji kolem Slunce

ID42567 Velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy závisí přímo úměrně

ID42563 Intenzita homogenního gravitační pole

ID42570 Planeta, ktera by byla v 10x větší vzdálenosti od Slunce nez Země, by měla oběžnou dobu

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.