Kostra horní končetiny

ID120 Které kosti tvoří oporu dlaně?

ID92 Kostra volné končetiny připojuje horní končetinu k páteři. Je tato věta pravdiva?

ID108 Na hlavici se nachází:

ID93 Co je to clavicula?

ID100 Kde je kloubní plocha?

ID97 Na hrbetní straně lopatky je hřeben. Je tato věta pravdivá?

ID94 Co je to scapula?

ID91 Která kost nepatří do kostry horní končetiny?

ID104 Pod chirurgickým krčkem je krček anatomický. Je tato věta pravdivá?

ID99 Jak je rozdělen hřeben?