Kostra horní končetiny

ID107 Které svaly se upínají na hlavici?

ID98 Co je to acromion?

ID105 Kde je nejčastějčí místo zlomení na kosti pažní?

ID116 Která kost má okovec?

ID95 Kost klíční je:

ID92 Kostra volné končetiny připojuje horní končetinu k páteři. Je tato věta pravdiva?

ID109 Kde se nachází epicondyly?

ID117 Co je to corpus-ossa carpí?

ID102 Co je to humerus?

ID100 Kde je kloubní plocha?