Kostra horní končetiny

ID108 Na hlavici se nachází:

ID119 V kolikati řadách jsou seskládány kosti zápěstní?

ID97 Na hrbetní straně lopatky je hřeben. Je tato věta pravdivá?

ID99 Jak je rozdělen hřeben?

ID93 Co je to clavicula?

ID118 Kolik je kostí zápěstních?

ID102 Co je to humerus?

ID103 S čím je spojená kost pažní?

ID101 Kostra volné končetiny se skládá z paže, předloktí a ruky. Je tato věta pravdivá?

ID117 Co je to corpus-ossa carpí?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.