Kostra horní končetiny

ID93 Co je to clavicula?

ID97 Na hrbetní straně lopatky je hřeben. Je tato věta pravdivá?

ID95 Kost klíční je:

ID120 Které kosti tvoří oporu dlaně?

ID105 Kde je nejčastějčí místo zlomení na kosti pažní?

ID116 Která kost má okovec?

ID102 Co je to humerus?

ID99 Jak je rozdělen hřeben?

ID103 S čím je spojená kost pažní?

ID113 Co je to ulna?