Kostra horní končetiny

ID103 S čím je spojená kost pažní?

ID95 Kost klíční je:

ID100 Kde je kloubní plocha?

ID105 Kde je nejčastějčí místo zlomení na kosti pažní?

ID107 Které svaly se upínají na hlavici?

ID92 Kostra volné končetiny připojuje horní končetinu k páteři. Je tato věta pravdiva?

ID102 Co je to humerus?

ID112 Co je to radius?

ID106 Co je to collum anatomicus?

ID104 Pod chirurgickým krčkem je krček anatomický. Je tato věta pravdivá?