Kostra horní končetiny

ID93 Co je to clavicula?

ID100 Kde je kloubní plocha?

ID97 Na hrbetní straně lopatky je hřeben. Je tato věta pravdivá?

ID95 Kost klíční je:

ID102 Co je to humerus?

ID120 Které kosti tvoří oporu dlaně?

ID104 Pod chirurgickým krčkem je krček anatomický. Je tato věta pravdivá?

ID105 Kde je nejčastějčí místo zlomení na kosti pažní?

ID94 Co je to scapula?

ID110 Epicondyly slouží ke spojení kosti pažní a předloktí. Je tato věta pravdivá?