Jak znáš hobita?

ID39566 Kdo tuto knihu napsal?

ID39564 Co našla hlavní postava v jeskyni v železných horách?

ID39563 Vlastnila hlavní postava vůz buggati veyron ?

ID39567 Jak se jmenoval synovec hlavní postavy?

ID39565 kdo natočil film k této knize?

ID39562 Jak se jmenovala hlavní postava této knihy?