Krev

ID39609 Obsahují trombocyty buněčné jádro?

ID39598 Co je potřebné pro tvorbu erytrocytů?

ID39575 Co krev přivádí k buňkám?

ID39606 Agranulocyty obsahují barvitelná zrníčka. Je tato věta pravdivá?

ID39588 Kde vzniká fibrinogen?

ID39589 Cukr v krvi se nazývá:

ID39587 Co vzniká při nedostatku albuminů?

ID39583 Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem:

ID39610 Jak se nazývá přilnavost trombocytů na stěny cév?

ID39594 Mohou erytrocyty měnit svůj tvar?