Krev

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39593 Jaká je hlavní funkce erytrocytů?

ID39578 Kolik krve je v mužském těle?

ID39610 Jak se nazývá přilnavost trombocytů na stěny cév?

ID39598 Co je potřebné pro tvorbu erytrocytů?

ID39574 Co je to hematologie?

ID39592 Co jsou to trombocyty?

ID39577 Co je to homeostáze?

ID39597 Erytropoéza je proces, při kterém erytrocyty po 120 dnech zemřou a jsou nahrazeny novými zralými erytrocyty. Je tato věta pravdivá?

ID39611 Transfuze je podání krve příjemci od dárce. Je tato věta pravdivá?