Krev

ID39577 Co je to homeostáze?

ID39573 Co zajišťuje stálé proudění krve?

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39587 Co vzniká při nedostatku albuminů?

ID39588 Kde vzniká fibrinogen?

ID39611 Transfuze je podání krve příjemci od dárce. Je tato věta pravdivá?

ID39584 Krev je složena z 43% plazmy a 57% krevních buněk. Je tato věta pravdivá?

ID39583 Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem:

ID39589 Cukr v krvi se nazývá:

ID39602 Zralé erytrocyty jsou bezjaderné. Je tato věta pravdivá?