Krev

ID39593 Jaká je hlavní funkce erytrocytů?

ID39611 Transfuze je podání krve příjemci od dárce. Je tato věta pravdivá?

ID39583 Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem:

ID39591 Co jsou to erytrocyty?

ID39579 Kolik krve je v ženském těle?

ID39601 Co je hlavní stavební složkou erytrocytů?

ID39598 Co je potřebné pro tvorbu erytrocytů?

ID39596 Kde se u dospělého člověka tvoří erytrocyty?

ID39580 Jak vysokou ztrátu krve organismus snáší dobře a rychle se se ztrátou vyrovnává?

ID39606 Agranulocyty obsahují barvitelná zrníčka. Je tato věta pravdivá?