Krev

ID39579 Kolik krve je v ženském těle?

ID39585 Jakou barvu má plazma?

ID39596 Kde se u dospělého člověka tvoří erytrocyty?

ID39594 Mohou erytrocyty měnit svůj tvar?

ID39610 Jak se nazývá přilnavost trombocytů na stěny cév?

ID39600 Hemolýza je rozpad erytrocytů. Je tato věta pravdivá?

ID39588 Kde vzniká fibrinogen?

ID39584 Krev je složena z 43% plazmy a 57% krevních buněk. Je tato věta pravdivá?

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39598 Co je potřebné pro tvorbu erytrocytů?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.