Krev

ID39603 Leukocyty jsou buňky stejného tvaru a velikosti. Je tato věta pravdivá?

ID39589 Cukr v krvi se nazývá:

ID39598 Co je potřebné pro tvorbu erytrocytů?

ID39581 Jaké množství krve je odebíráno při darování?

ID39585 Jakou barvu má plazma?

ID39579 Kolik krve je v ženském těle?

ID39607 Kdo zajišťuje obranu proti mikroorganismům?

ID39593 Jaká je hlavní funkce erytrocytů?

ID39600 Hemolýza je rozpad erytrocytů. Je tato věta pravdivá?

ID39583 Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem: