Krev

ID39597 Erytropoéza je proces, při kterém erytrocyty po 120 dnech zemřou a jsou nahrazeny novými zralými erytrocyty. Je tato věta pravdivá?

ID39596 Kde se u dospělého člověka tvoří erytrocyty?

ID39590 Co jsou to leukocyty?

ID39585 Jakou barvu má plazma?

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39576 Krev od buněk odvádí cukry, tuky a bílkoviny. Je tato věta pravdivá?

ID39601 Co je hlavní stavební složkou erytrocytů?

ID39584 Krev je složena z 43% plazmy a 57% krevních buněk. Je tato věta pravdivá?

ID39603 Leukocyty jsou buňky stejného tvaru a velikosti. Je tato věta pravdivá?

ID39577 Co je to homeostáze?