Krev

ID39583 Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem:

ID39579 Kolik krve je v ženském těle?

ID39575 Co krev přivádí k buňkám?

ID39605 Fagocytóza je proces, při kterém granulocyty pohlcují částice, které jsou organismu cizí. Je tato věta pravdivá?

ID39603 Leukocyty jsou buňky stejného tvaru a velikosti. Je tato věta pravdivá?

ID39609 Obsahují trombocyty buněčné jádro?

ID39577 Co je to homeostáze?

ID39600 Hemolýza je rozpad erytrocytů. Je tato věta pravdivá?

ID39588 Kde vzniká fibrinogen?

ID39582 Smrtelnou ztrátou množství krve jsou: