Krev

ID39604 Kde se tvoří leukocyty?

ID39577 Co je to homeostáze?

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39606 Agranulocyty obsahují barvitelná zrníčka. Je tato věta pravdivá?

ID39587 Co vzniká při nedostatku albuminů?

ID39592 Co jsou to trombocyty?

ID39590 Co jsou to leukocyty?

ID39610 Jak se nazývá přilnavost trombocytů na stěny cév?

ID39580 Jak vysokou ztrátu krve organismus snáší dobře a rychle se se ztrátou vyrovnává?

ID39600 Hemolýza je rozpad erytrocytů. Je tato věta pravdivá?