Krev

ID39588 Kde vzniká fibrinogen?

ID39594 Mohou erytrocyty měnit svůj tvar?

ID39602 Zralé erytrocyty jsou bezjaderné. Je tato věta pravdivá?

ID39578 Kolik krve je v mužském těle?

ID39591 Co jsou to erytrocyty?

ID39612 Má-li člověk na membráně erytrocytů antigen D, označujeme ho jako Rh negativní. Je tato věta pravdivá?

ID39595 Kolik dní žijí erytrocyty?

ID39585 Jakou barvu má plazma?

ID39599 Kde zanikají erytrocyty?

ID39590 Co jsou to leukocyty?