Lovosice

ID43704 Jak se jmenuje řeke protékající městem?

ID43707 Jak se jmenuje dům kultury?

ID43712 Jak se jmenuje muž na soše na Zeleném náměstí?

ID43705 V jakém kraji město leží?

ID43708 Jak se jmenuje Losická výrobna na sušenky?

ID43714 Jak se jmenuje modelka bydlící v Lovosicích

ID43711 Co se nachází na vrchu Lovoše?

ID43703 Jak se jmenuje starosta města? (2016)

ID43701 Kde se uskutečnila bitva u Lovosic?

ID43706 Jak se jmenuje lesopark?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.