Lovosice

ID43710 Jak se jmenuje DDM?(DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE)

ID43706 Jak se jmenuje lesopark?

ID43703 Jak se jmenuje starosta města? (2016)

ID43701 Kde se uskutečnila bitva u Lovosic?

ID43708 Jak se jmenuje Losická výrobna na sušenky?

ID43702 Jak se jmenuje kopec spojený s Lovošem?

ID43709 Nacházejí se ve městě skauti?

ID43705 V jakém kraji město leží?

ID43704 Jak se jmenuje řeke protékající městem?

ID43713 Jaký má název chemická továrna v lovosicích?