Lovosice

ID43704 Jak se jmenuje řeke protékající městem?

ID43714 Jak se jmenuje modelka bydlící v Lovosicích

ID43708 Jak se jmenuje Losická výrobna na sušenky?

ID43709 Nacházejí se ve městě skauti?

ID43700 Jak se jmenuje kopec poblíš Lovosic?

ID43711 Co se nachází na vrchu Lovoše?

ID43712 Jak se jmenuje muž na soše na Zeleném náměstí?

ID43710 Jak se jmenuje DDM?(DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE)

ID43706 Jak se jmenuje lesopark?

ID43701 Kde se uskutečnila bitva u Lovosic?