Lovosice

ID43709 Nacházejí se ve městě skauti?

ID43707 Jak se jmenuje dům kultury?

ID43713 Jaký má název chemická továrna v lovosicích?

ID43710 Jak se jmenuje DDM?(DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE)

ID43712 Jak se jmenuje muž na soše na Zeleném náměstí?

ID43714 Jak se jmenuje modelka bydlící v Lovosicích

ID43703 Jak se jmenuje starosta města? (2016)

ID43704 Jak se jmenuje řeke protékající městem?

ID43702 Jak se jmenuje kopec spojený s Lovošem?

ID43701 Kde se uskutečnila bitva u Lovosic?