Fyziologie rostlin

ID139 Při saprofytické výživě:

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID127 Co je to gutace?

ID125 Kořenový vztlak podporuje gravitaci a vodu pouští do nižších poloh. Je tato věta pravdívá?

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID136 Dehydrogenace je:

ID135 Aerobní dýchání probíhá v:

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID146 Vegetativní rozmnožování je, když nová rostlina vznikne jako tzv. Odnaž mateřské rostliny. Je tato věta pravdivá?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.