Fyziologie rostlin

ID139 Při saprofytické výživě:

ID121 Co je to vodní bilance?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID149 Jak se nazývá samčí pohlavní orgán?

ID144 Co jsou to spory?

ID130 Světelná fáze fotosyntézy:

ID145 Kde vznikají výtrusy?