Fyziologie rostlin

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID130 Světelná fáze fotosyntézy:

ID143 Co je to fermentace?

ID121 Co je to vodní bilance?

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID125 Kořenový vztlak podporuje gravitaci a vodu pouští do nižších poloh. Je tato věta pravdívá?

ID136 Dehydrogenace je:

ID146 Vegetativní rozmnožování je, když nová rostlina vznikne jako tzv. Odnaž mateřské rostliny. Je tato věta pravdivá?

ID126 Jak probíhá výdej vody?

ID145 Kde vznikají výtrusy?