Fyziologie rostlin

ID132 Calvinův cyklus probíhá v:

ID142 Jak se nazývá rostlina s přijatými minerálními látkami?

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID136 Dehydrogenace je:

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID124 Co je to koheze?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?