Fyziologie rostlin

ID139 Při saprofytické výživě:

ID136 Dehydrogenace je:

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?

ID140 Rostlina, která se živí parazitickou výživou je:

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID124 Co je to koheze?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID127 Co je to gutace?