Fyziologie rostlin

ID136 Dehydrogenace je:

ID144 Co jsou to spory?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID147 Co jsou to gamety?

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?