Fyziologie rostlin

ID124 Co je to koheze?

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID147 Co jsou to gamety?

ID145 Kde vznikají výtrusy?

ID130 Světelná fáze fotosyntézy:

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID132 Calvinův cyklus probíhá v:

ID136 Dehydrogenace je:

ID127 Co je to gutace?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?