Fyziologie rostlin

ID142 Jak se nazývá rostlina s přijatými minerálními látkami?

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID143 Co je to fermentace?

ID149 Jak se nazývá samčí pohlavní orgán?

ID135 Aerobní dýchání probíhá v:

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID140 Rostlina, která se živí parazitickou výživou je:

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?

ID124 Co je to koheze?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.