Fyziologie rostlin

ID135 Aerobní dýchání probíhá v:

ID139 Při saprofytické výživě:

ID125 Kořenový vztlak podporuje gravitaci a vodu pouští do nižších poloh. Je tato věta pravdívá?

ID140 Rostlina, která se živí parazitickou výživou je:

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je:

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID144 Co jsou to spory?

ID132 Calvinův cyklus probíhá v:

ID122 Co je to hydratace?