Fyziologie rostlin

ID121 Co je to vodní bilance?

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?

ID136 Dehydrogenace je:

ID132 Calvinův cyklus probíhá v:

ID122 Co je to hydratace?

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID137 Výsledkem aerobního dýchání je: