Fyziologie rostlin

ID149 Jak se nazývá samčí pohlavní orgán?

ID126 Jak probíhá výdej vody?

ID143 Co je to fermentace?

ID127 Co je to gutace?

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID146 Vegetativní rozmnožování je, když nová rostlina vznikne jako tzv. Odnaž mateřské rostliny. Je tato věta pravdivá?

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID128 Co se vytváří při fotosyntéze?

ID135 Aerobní dýchání probíhá v:

ID147 Co jsou to gamety?