Fyziologie rostlin

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID146 Vegetativní rozmnožování je, když nová rostlina vznikne jako tzv. Odnaž mateřské rostliny. Je tato věta pravdivá?

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID144 Co jsou to spory?

ID142 Jak se nazývá rostlina s přijatými minerálními látkami?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?

ID124 Co je to koheze?

ID143 Co je to fermentace?