Fyziologie rostlin

ID143 Co je to fermentace?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID136 Dehydrogenace je:

ID130 Světelná fáze fotosyntézy:

ID132 Calvinův cyklus probíhá v:

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID140 Rostlina, která se živí parazitickou výživou je:

ID147 Co jsou to gamety?

ID149 Jak se nazývá samčí pohlavní orgán?