Fyziologie rostlin

ID140 Rostlina, která se živí parazitickou výživou je:

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID121 Co je to vodní bilance?

ID124 Co je to koheze?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID147 Co jsou to gamety?

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID143 Co je to fermentace?

ID135 Aerobní dýchání probíhá v: