Fyziologie rostlin

ID144 Co jsou to spory?

ID150 Kde vznikají pohlavní buňky?

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID126 Jak probíhá výdej vody?

ID121 Co je to vodní bilance?

ID141 Při minerální výživě není zdrojem půda. Je tato věta pravdivá?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID133 Konečným produktem temnostní fáze je:

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?