Fyzikální veličiny

ID39758 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39764 Uveď alespoň tři příklady pevných látek

ID39759 Kolik je 188 metrů milimetrů

ID39772 Co znamená physikos?

ID39761 Jakou značku má hmotnost?

ID39762 Z čeho se skládá těleso?

ID39765 Uveď alespoň tři příklady kapalných látek

ID39767 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39766 Uveď alespoň tři příklady plynných látek

ID39760 Jakou má délka značku a název jednotky?