Fyzikální veličiny

ID39764 Uveď alespoň tři příklady pevných látek

ID39760 Jakou má délka značku a název jednotky?

ID39766 Uveď alespoň tři příklady plynných látek

ID39767 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39765 Uveď alespoň tři příklady kapalných látek

ID39762 Z čeho se skládá těleso?

ID39761 Jakou značku má hmotnost?

ID39772 Co znamená physikos?

ID39758 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39759 Kolik je 188 metrů milimetrů