Česká historie

ID39849 Kdy byl upálen Jan Hus?

ID39848 Kdy byla založena Univerzita Karlova?

ID39854 Kdy přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu?

ID39853 Kdy vzniklo Československo?

ID39857 Kdy byla druhá světová válka?

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?

ID39851 V jakém období vládl Jiřík z Poděbrad?

ID39855 Kdy začalo národní obrození?

ID39846 Kdy byl zavražděn Václav III?

ID39859 V kterém roce se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku?