Česká historie

ID39776 Kdo byl Rostislav 1.?

ID39861 Kdy začalo tzv. pražské jaro?

ID39847 Úmrtím kterého panovníka vymřeli Přemyslovci po meči?

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?

ID39859 V kterém roce se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku?

ID39854 Kdy přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu?

ID39857 Kdy byla druhá světová válka?

ID39848 Kdy byla založena Univerzita Karlova?

ID39852 Kdo byl syn Marie Terezie?

ID39850 Od kterého roku vládnou Habsburkové?