Česká historie

ID39846 Kdy byl zavražděn Václav III?

ID39849 Kdy byl upálen Jan Hus?

ID39858 Kdy se v Československu po druhé světové válce dostali komunisté k moci?

ID39851 V jakém období vládl Jiřík z Poděbrad?

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?

ID39857 Kdy byla druhá světová válka?

ID39859 V kterém roce se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku?

ID39852 Kdo byl syn Marie Terezie?

ID39850 Od kterého roku vládnou Habsburkové?

ID39861 Kdy začalo tzv. pražské jaro?