Česká historie

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?

ID39853 Kdy vzniklo Československo?

ID39849 Kdy byl upálen Jan Hus?

ID39859 V kterém roce se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku?

ID39858 Kdy se v Československu po druhé světové válce dostali komunisté k moci?

ID39846 Kdy byl zavražděn Václav III?

ID39852 Kdo byl syn Marie Terezie?

ID39857 Kdy byla druhá světová válka?

ID39848 Kdy byla založena Univerzita Karlova?

ID39847 Úmrtím kterého panovníka vymřeli Přemyslovci po meči?