starověké Řecko

ID44863 Ve které době vypukly Řecko-Perské války?

ID44866 Kdy a kde se konaly první olympijské hry?

ID44878 Jak v OH soutěžili muži a proč?

ID44857 Vyhráli Řekové - Sparťané bitvu u Thermopyl?

ID44859 Kdo je autorem tohoto epitafu: ,,Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

ID44884 Který slavný běžec zemřel po bitvě U Marathónu?

ID44869 Která disciplína nepatřila mezi disciplíny antických olympijských her?

ID44855 Kdo je autorem výroku ,,Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach."

ID44875 Který slavný vojevůdce padl v bitvě u Thermopyl?

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.