starověké Řecko

ID44872 Kdo se mohl účastnit antických OH?

ID44863 Ve které době vypukly Řecko-Perské války?

ID44866 Kdy a kde se konaly první olympijské hry?

ID44857 Vyhráli Řekové - Sparťané bitvu u Thermopyl?

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

ID44884 Který slavný běžec zemřel po bitvě U Marathónu?

ID44861 Kdo je autorem eposu Íliás a Oddysea?

ID44881 Kdy se konala bitva u Salamíny?

ID44859 Kdo je autorem tohoto epitafu: ,,Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

ID44878 Jak v OH soutěžili muži a proč?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.