starověké Řecko

ID44863 Ve které době vypukly Řecko-Perské války?

ID44856 Kdy se uskutečnila bitva u Thermopyl?

ID44869 Která disciplína nepatřila mezi disciplíny antických olympijských her?

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

ID44872 Kdo se mohl účastnit antických OH?

ID44855 Kdo je autorem výroku ,,Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach."

ID44859 Kdo je autorem tohoto epitafu: ,,Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

ID44866 Kdy a kde se konaly první olympijské hry?

ID44875 Který slavný vojevůdce padl v bitvě u Thermopyl?

ID44884 Který slavný běžec zemřel po bitvě U Marathónu?