starověké Řecko

ID44861 Kdo je autorem eposu Íliás a Oddysea?

ID44855 Kdo je autorem výroku ,,Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach."

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

ID44857 Vyhráli Řekové - Sparťané bitvu u Thermopyl?

ID44869 Která disciplína nepatřila mezi disciplíny antických olympijských her?

ID44884 Který slavný běžec zemřel po bitvě U Marathónu?

ID44866 Kdy a kde se konaly první olympijské hry?

ID44881 Kdy se konala bitva u Salamíny?

ID44872 Kdo se mohl účastnit antických OH?

ID44875 Který slavný vojevůdce padl v bitvě u Thermopyl?