starověké Řecko

ID44869 Která disciplína nepatřila mezi disciplíny antických olympijských her?

ID44859 Kdo je autorem tohoto epitafu: ,,Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

ID44872 Kdo se mohl účastnit antických OH?

ID44861 Kdo je autorem eposu Íliás a Oddysea?

ID44875 Který slavný vojevůdce padl v bitvě u Thermopyl?

ID44881 Kdy se konala bitva u Salamíny?

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

ID44884 Který slavný běžec zemřel po bitvě U Marathónu?

ID44863 Ve které době vypukly Řecko-Perské války?

ID44857 Vyhráli Řekové - Sparťané bitvu u Thermopyl?