starověké Řecko

ID44875 Který slavný vojevůdce padl v bitvě u Thermopyl?

ID44872 Kdo se mohl účastnit antických OH?

ID44856 Kdy se uskutečnila bitva u Thermopyl?

ID44854 Který bůh nepatří mezi božstvo starověkého Řecka?

ID44863 Ve které době vypukly Řecko-Perské války?

ID44857 Vyhráli Řekové - Sparťané bitvu u Thermopyl?

ID44855 Kdo je autorem výroku ,,Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach."

ID44869 Která disciplína nepatřila mezi disciplíny antických olympijských her?

ID44881 Kdy se konala bitva u Salamíny?

ID44859 Kdo je autorem tohoto epitafu: ,,Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.