Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5860 Elektrická vodivost se udává v jednotkách …

ID5880 Rydbergova konstanta v jednotkách m-1 ?

ID5824 Jakou jednotku má katalytická aktivita?

ID5894 Jakou značku má jednotka času?

ID5897 Jakou značku má jednotka svítivosti?

ID5887 Bohrův magneton v jednotkách A.m2 ?

ID5865 Solární konstanta v jednotkách W.m-2 ?

ID5838 Jakou jednotku má magnetický indukční tok?

ID5828 Jaká je jednotka délk?

ID5823 Jaká je jednotka termodynamické teploty?