Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5867 Permitivita vakua v jednotkách F.m-1 ?

ID5838 Jakou jednotku má magnetický indukční tok?

ID5857 Elektrický náboj se udává v jednotkách …

ID5892 Jakou značku má jednotka délky?

ID5822 Jakou jednotku má elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí?

ID5831 Jakou jednotku má osvětlení?

ID5882 Rychlost šíření světla ve vakuu v jednotkách m.s-1 ?

ID5839 Jakou jednotku má elektrická kapacita?

ID5821 Jaká je jednotka hmotnosti?

ID5896 Jakou značku má jednotka termodynamické teploty?