Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5853 Kmitočet se udává v jednotkách …

ID5829 Jakou jednotku má magnetická indukce?

ID5863 Výkon, zářivý tok se udává v jednotkách …

ID5866 Avogadrova konstanta v jednotkách mol-1 ?

ID5875 Klidová hmotnost elektronu v jednotkách kg ?

ID5847 Jakou jednotku má světelný tok?

ID5888 Normální molární objem při 101325 Pa v jednotkách m3.mol-1 ?

ID5825 Jakou jednotku má prostorový úhel?

ID5835 Jakou jednotku má ergie, práce, teplo?

ID5896 Jakou značku má jednotka termodynamické teploty?