Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5824 Jakou jednotku má katalytická aktivita?

ID5825 Jakou jednotku má prostorový úhel?

ID5876 Boltzmannova konstanta v jednotkách J.K-1 ?

ID5845 Jakou jednotku má tlak?

ID5857 Elektrický náboj se udává v jednotkách …

ID5831 Jakou jednotku má osvětlení?

ID5893 Jakou značku má jednotka hmotnosti?

ID5833 Jakou jednotku má rovinný úhel?

ID5826 Jakou jednotku má indukčnost, vzájemná indukčnost?

ID5834 Jaká je jednotka svítivosti?