Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5832 Jakou jednotku má dávka?

ID5849 Kolik je kopa?

ID5865 Solární konstanta v jednotkách W.m-2 ?

ID5844 Jaká je jednotka látkového množství?

ID5888 Normální molární objem při 101325 Pa v jednotkách m3.mol-1 ?

ID5874 Bohrův poloměr v jednotkách m ?

ID5868 Klidová hmotnost protonu v jednotkách u ?

ID5875 Klidová hmotnost elektronu v jednotkách kg ?

ID5866 Avogadrova konstanta v jednotkách mol-1 ?

ID5887 Bohrův magneton v jednotkách A.m2 ?