Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5838 Jakou jednotku má magnetický indukční tok?

ID5869 Stefanova-Boltzmannova konstanta v jednotkách W.m-2.K-4 ?

ID5844 Jaká je jednotka látkového množství?

ID5880 Rydbergova konstanta v jednotkách m-1 ?

ID5852 Aktivita se udává v jednotkách …

ID5885 Normální tíhové zrychlení v jednotkách m.s-2 ?

ID5870 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách kg ?

ID5828 Jaká je jednotka délk?

ID5860 Elektrická vodivost se udává v jednotkách …

ID5856 Dávka ionizujícího záření se udává v jednotkách …