Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5896 Jakou značku má jednotka termodynamické teploty?

ID5862 Osvětlení se udává v jednotkách …

ID5852 Aktivita se udává v jednotkách …

ID5841 Jakou jednotku má výkon?

ID5895 Jakou značku má jednotka elektrického proudu?

ID5856 Dávka ionizujícího záření se udává v jednotkách …

ID5850 Indukčnost se udává v jednotkách …

ID5859 Světelný tok se udává v jednotkách …

ID5838 Jakou jednotku má magnetický indukční tok?

ID5890 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách u ?