Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5824 Jakou jednotku má katalytická aktivita?

ID5827 Jaká je jednotka času?

ID5826 Jakou jednotku má indukčnost, vzájemná indukčnost?

ID5878 Molární (univerzální) plynová konstanta v jednotkách J.mol-1.K-1 ?

ID5853 Kmitočet se udává v jednotkách …

ID5828 Jaká je jednotka délk?

ID5820 Jakou jednotku má elektrický odpor?

ID5831 Jakou jednotku má osvětlení?

ID5848 Kolik je tucet?

ID5856 Dávka ionizujícího záření se udává v jednotkách …