Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5835 Jakou jednotku má ergie, práce, teplo?

ID5831 Jakou jednotku má osvětlení?

ID5887 Bohrův magneton v jednotkách A.m2 ?

ID5857 Elektrický náboj se udává v jednotkách …

ID5872 Klidová hmotnost protonu v jednotkách kg ?

ID5825 Jakou jednotku má prostorový úhel?

ID5895 Jakou značku má jednotka elektrického proudu?

ID5894 Jakou značku má jednotka času?

ID5876 Boltzmannova konstanta v jednotkách J.K-1 ?

ID5870 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách kg ?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.