Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5828 Jaká je jednotka délk?

ID5896 Jakou značku má jednotka termodynamické teploty?

ID5881 Gravitační konstanta v jednotkách N.m2.kg-2 ?

ID5832 Jakou jednotku má dávka?

ID5889 Elementární náboj v jednotkách C ?

ID5851 Elektrická kapacita se udává v jednotkách …

ID5880 Rydbergova konstanta v jednotkách m-1 ?

ID5882 Rychlost šíření světla ve vakuu v jednotkách m.s-1 ?

ID5853 Kmitočet se udává v jednotkách …

ID5856 Dávka ionizujícího záření se udává v jednotkách …