Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5890 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách u ?

ID5881 Gravitační konstanta v jednotkách N.m2.kg-2 ?

ID5893 Jakou značku má jednotka hmotnosti?

ID5822 Jakou jednotku má elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí?

ID5869 Stefanova-Boltzmannova konstanta v jednotkách W.m-2.K-4 ?

ID5898 Jakou značku má látkového množství?

ID5863 Výkon, zářivý tok se udává v jednotkách …

ID5823 Jaká je jednotka termodynamické teploty?

ID5825 Jakou jednotku má prostorový úhel?

ID5889 Elementární náboj v jednotkách C ?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.