Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5871 Klidová hmotnost elektronu v jednotkách u ?

ID5834 Jaká je jednotka svítivosti?

ID5870 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách kg ?

ID5886 Permeabilita vakua v jednotkách H.m-1 ?

ID5885 Normální tíhové zrychlení v jednotkách m.s-2 ?

ID5887 Bohrův magneton v jednotkách A.m2 ?

ID5848 Kolik je tucet?

ID5826 Jakou jednotku má indukčnost, vzájemná indukčnost?

ID5844 Jaká je jednotka látkového množství?

ID5897 Jakou značku má jednotka svítivosti?