Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5852 Aktivita se udává v jednotkách …

ID5862 Osvětlení se udává v jednotkách …

ID5881 Gravitační konstanta v jednotkách N.m2.kg-2 ?

ID5872 Klidová hmotnost protonu v jednotkách kg ?

ID5841 Jakou jednotku má výkon?

ID5823 Jaká je jednotka termodynamické teploty?

ID5883 Hmotnostní jednotka v jednotkách kg ?

ID5850 Indukčnost se udává v jednotkách …

ID5820 Jakou jednotku má elektrický odpor?

ID5822 Jakou jednotku má elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí?