Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5864 Faradayova konstanta (náboj) v jednotkách C.mol-1 ?

ID5872 Klidová hmotnost protonu v jednotkách kg ?

ID5875 Klidová hmotnost elektronu v jednotkách kg ?

ID5833 Jakou jednotku má rovinný úhel?

ID5836 Jakou jednotku má ekvivalentní dávka?

ID5863 Výkon, zářivý tok se udává v jednotkách …

ID5885 Normální tíhové zrychlení v jednotkách m.s-2 ?

ID5867 Permitivita vakua v jednotkách F.m-1 ?

ID5881 Gravitační konstanta v jednotkách N.m2.kg-2 ?

ID5877 Konstanta Wienova zákona v jednotkách m.K ?