Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5896 Jakou značku má jednotka termodynamické teploty?

ID5845 Jakou jednotku má tlak?

ID5854 Magnetický indukční tok se udává v jednotkách …

ID5875 Klidová hmotnost elektronu v jednotkách kg ?

ID5853 Kmitočet se udává v jednotkách …

ID5831 Jakou jednotku má osvětlení?

ID5855 Síla se udává v jednotkách …

ID5891 Měrný náboj elektronu v jednotkách C.kg-1 ?

ID5848 Kolik je tucet?

ID5852 Aktivita se udává v jednotkách …