přírodopis

ID44948 co se nevyrabi z růže?

ID44940 jaký typ listu má jírovec maďal?

ID44952 Kde se objevil smrk který podle počtu letokruhů údajně pamatoval Karla IV.?

ID44933 Která rostlina je dvouletá?

ID44942 Jaký typ kořene má břečťan?

ID44951 ktery hmyz neopyluje květy???

ID44936 která květina nepatří mezi liliovité rostliny?

ID44956 Jaký je náš státní strom?

ID44953 *Který strom je na vlajce Libanonu?

ID44932 Který z těchto příkladů nepatří mezi malvice?