přírodopis

ID44951 ktery hmyz neopyluje květy???

ID44956 Jaký je náš státní strom?

ID44940 jaký typ listu má jírovec maďal?

ID44934 Který pojem nepatří mezi stonky?

ID44935 který pojem patří mezi pohlavní rozmnožování rostlin?

ID44933 Která rostlina je dvouletá?

ID44942 Jaký typ kořene má břečťan?

ID44944 jaký typ plodu je žalud ?

ID44952 Kde se objevil smrk který podle počtu letokruhů údajně pamatoval Karla IV.?

ID44932 Který z těchto příkladů nepatří mezi malvice?