Malý geodet

ID45081 Co je to geoid?

ID45083 Kdo to byl Křovák?

ID45082 Kolik stran má sférický trojúhelník?

ID45076 Co je to totální stanice?

ID45079 Co je pro geodeta při měření nejdůležitější?

ID45075 Čím se zabývá zeměměřič?

ID45077 K čemu slouží nivelace?

ID45080 Co je to GIS?

ID45078 Od kterého moře určujeme v ČR výšky?