Malý geodet

ID45083 Kdo to byl Křovák?

ID45075 Čím se zabývá zeměměřič?

ID45076 Co je to totální stanice?

ID45079 Co je pro geodeta při měření nejdůležitější?

ID45080 Co je to GIS?

ID45077 K čemu slouží nivelace?

ID45082 Kolik stran má sférický trojúhelník?

ID45081 Co je to geoid?

ID45078 Od kterého moře určujeme v ČR výšky?