Angličtina 4 třída

ID39801 Green je barva ...

ID39805 Brown je barva ...

ID39802 Yellow je barva ...

ID39800 Jak se řekne "pravítko" anglicky?

ID39799 Jak se anglicky řekne "kráva"?

ID39803 Blue je barva ...