Katty Perry

ID39818 skládá si texty sama????

ID39879 Ve kterém roce se Katty narodila?

ID39820 V jaké písni bydlela v letadle?

ID39882 V kterém roce vydala první studiové album?

ID39880 Kde se Katty narodila?

ID39884 Jaký má hlasový rejstřík?

ID39821 měla koncert

ID39819 složila píseň roar

ID39883 Jak se jmenuje čtvrté studiové album Katty Perry?

ID39881 Koho měl za manžela?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.