Katty Perry

ID39880 Kde se Katty narodila?

ID39819 složila píseň roar

ID39820 V jaké písni bydlela v letadle?

ID39821 měla koncert

ID39882 V kterém roce vydala první studiové album?

ID39818 skládá si texty sama????

ID39884 Jaký má hlasový rejstřík?

ID39881 Koho měl za manžela?

ID39879 Ve kterém roce se Katty narodila?

ID39883 Jak se jmenuje čtvrté studiové album Katty Perry?