Plný dům

ID39830 Jak se jmenuje nejstarší dcera Dannyo Tannera

ID39831 Co má Joey rád ?

ID39836 Jak se jmenuje Jessiho manželka ?

ID39829 Co je plný dům

ID39832 Jak se jmenuje DJin kluk

ID39834 Kolik krát v plném domě byli Beach Boys ?

ID39833 Byli Beach Boys v plném domě ?

ID39843 Jak se jmenuje DJina nejlepší kamarádka ?

ID39842 Jak se ve skutečnodti Jesse Katsopolis jmenuje ?

ID39844 Jessiho nejoblíbenější věta: