Plný dům

ID39845 Co dělá Danny hrozně rád ?

ID39841 Jak Dannyho manželka umřela ?

ID39838 Proč se to jmenuje plný dům ?

ID39842 Jak se ve skutečnodti Jesse Katsopolis jmenuje ?

ID39835 Kolik má plný dům dílů

ID39829 Co je plný dům

ID39844 Jessiho nejoblíbenější věta:

ID39833 Byli Beach Boys v plném domě ?

ID39836 Jak se jmenuje Jessiho manželka ?

ID39839 Kde se ten ....... plný dům točí ?