Český Jazyk

ID39867 Jaký pád je slovo kočky

ID39868 Jaké y / ý i/ í napíšeme ve slově Sp_tihněv

ID39869 Jaký slovní druh je slovo: je